Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietcombank tháng 12/2019

.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietcombank tháng 12/2019

Đối với các kỳ hạn 6-9 tháng, lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank là 5,3%/năm; lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng là 4,3-4,8%/năm.

Vietcombank mới đây vừa chính thức triển khai dịch vụ chuyển tiền trên VCB – [email protected] của khách hàng cá nhân vào tài khoản phụ của khách hàng tổ chức mở tại Vietcombank.

Với dịch vụ này, khách hàng có thể thực hiện thanh toán cho các doanh nghiệp trên kênh VCB – [email protected] của Vietcombank theo số tài khoản phụ được doanh nghiệp cung cấp.

Các bước thao tác để thực hiện giao dịch cụ thể như sau: Truy cập dịch vụ VCB – [email protected] à Chọn Menu “Chuyển tiền trong Vietcombank” và chọn Hình thức chuyển: Chuyển tiền vào tài khoản phụ”.

Tài khoản phụ là dịch vụ Vietcombank cho phép khách hàng tổ chức thực hiện tạo số tài khoản phụ theo cấu trúc do Vietcombank quy định và thông báo cho các đối tác thanh toán để nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản chính của khách hàng tổ chức thông qua số tài khoản phụ. Đây là dịch vụ hỗ trợ khách hàng tổ chức theo dõi và quản lý các khoản phải thu thông qua tài khoản phụ.

>> Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank tháng 12/2019

Nguồn: bnews.vn